பிளாக்கரில் Email Subscribe, Social networks, Feed count அனைத்தும் ஒரே விட்ஜெட்டில் இணைக்க

நாம் பிளாக்கரில் பல்வேறு வசதிகளை விட்ஜெட்களாக உருவாக்கி பிளாக்கரில் இணைத்து  இருப்போம். அந்த வரிசையில் இன்று நாம் ஒரு பயனுள்ள விட்ஜெட்டை எப்படி பிளாக்கரில் இணைப்பது என பார்ப்போம். இந்த Subscribe விட்ஜெட்டில் ஈமெயிலில் பதிவு செய்யும் வசதி மட்டுமின்றி சமூக தளங்களின் பட்டன்களும் சேர்த்து உள்ளது. அது மட்டுமில்லாமல் எத்தனை பேர் ஈமெயில் வாசகர்களாக உள்ளனர் என காட்டும் Feed Count பட்டனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக Email Subscribe, Social Networks, Feed Count என அனைத்தும் ஒரே விட்ஜெட்டில் இருப்பதால் இதற்க்கு என தனித்தனி விட்ஜெட் வைக்க தேவையில்லை.

  • இந்த விட்ஜெட்டை உங்கள் வலைப்பூவில் Design==>Add a Gadget==>Add Html JavaScript  பகுதிக்கு செல்லுங்கள். 
  • உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும் அதில் கீழே உள்ள கோடிங்கை முழுவதுமாக காப்பி செய்து பேஸ்ட் செய்யவும். 
<style>
#news-letter{clear:both;padding-top:10px;}
.msg-box{float:left;width:50px;height:54px;margin-right:9px;padding-top:5px;background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-u3si_YxFoT0/TnmfA71Ti3I/AAAAAAAABko/arZLNvC3FYs/s800/mail-box.png) no-repeat;}
.news-headline{position: relative;z-index: 999;font-size: 10px;padding-bottom:10px;font-weight:bold;}
</style>
<left>
<table border="0">
<tr>
<td style="padding-right:4px;">
<a href="http://twitter.com/yamsasi2003(twitter user name)" target="_blank" title="Follow Me On Twitter">
<img style="width:32px; height:32px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Gp_xKx9buYU/TsopP7J_EgI/AAAAAAAAHX4/sc_Go0GC_SA/s1600/twitter.png" /></a>
</td>
<td style="padding-right:4px;">
<a href="http://feeds.feedburner.com/vandhemadharam" target="_blank" title="Subscribe Via RSS">
<img style="width:32px; height:32px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-fqJrJeIG518/TsopQHVGE2I/AAAAAAAAHX8/kmHl_V8Ws1o/s1600/rss.png" /></a>
</td>
<td style="padding-right:4px;">
<a href="http://www.facebook.com/vandhemadharam" target="_blank" title="Find Us On Facebook">
<img style="width:32px; height:32px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-2OPPn0BC8fE/TsopQmJmPNI/AAAAAAAAHYI/0UkbXCqzDMo/s1600/facebook.png" /></a>
</td>
<td style="padding-right:4px;">
<a href="Google Plus URL" target="_blank" title="Add me on Google+">
<img style="width:32px; height:32px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-2QwmFqV0ucU/TsopRqh8QJI/AAAAAAAAHYM/HQwg2Pt4vT8/s1600/%252B1.grey.png" /></a>
</td>
<td>
<td style='padding-top:-2px;'>
<a href="http://feeds.feedburner.com/vandhemadharam"><img src="http://feeds.feedburner.com/~fc/vandhemadharam?bg=99CCFF&amp;fg=444444&amp;anim=0" height="26" width="88" style="border:0" alt="" /></a>
</td>
</td>
</tr>
</table>
</left>
<div id="news-letter">
<span class="msg-box"></span>
<b>புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற</b>
<form onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=vandhemadharam', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow" method="post" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify">
<p><input type="text" valign="middle" name="email" value="Enter your email address" size="25" maxlength="100" onfocus="this.value = '';" style="width: 140px; height: 21px; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);" gtbfieldid="2"/>
<input type="hidden" value="vandhemadharam" name="uri"/>
<input type="hidden" name="loc" value="en_US"/>
<input type="submit" value="Sign Up" id="submit"/>
</p>
</form>
</div>
  • இப்பொழுது கோடிங்கில் சிவப்பு நிறத்தில் நான் காட்டி உள்ள இடங்களில் உங்களுடைய URL மற்றும் பயனர் பெயர்களை மாற்றவும். கவனமாக மாற்றவும் ஒரு சிறிய கோடிங் அழிந்தாலும் விட்ஜெட் வேலை செய்யாது.
  • கவனமாக அனைத்தையும் மாற்றியவுடன் கீழே உள்ள Save பட்டனை அழுத்தி விடும்.

அவ்வளவு தான் இப்பொழுது உங்கள் பிளாக் வந்து பாருங்கள். இந்த விட்ஜெட் சேர்ந்து இருக்கும்.

பதிவில் மேலும் ஏதேனும் சந்தேகம் என்றால் கருத்துரைகளில் கேட்கவும்.


Comments