உபுண்டு/லினக்ஸ் கணினிகளுக்கு தேவையான சிறந்த 100 மென்பொருட்கள் டவுன்லோட் செய்ய

இயங்கு தளம் என்பது கணினியின் நாடித்துடிப்பாகும். இந்த இயங்கு தளங்கள் இருந்தாலே நாம் கணினியை இயக்க முடியும். இயங்கு தளங்களில் சிறந்து விளங்குவது விண்டோஸ் எனப்படும் இயங்கு தளமாகும். இந்த இயங்கு தளங்களின் வரிசையில் லினக்ஸ் இயங்கு தளமும் பெரும்பாலானவர்களால் உபயோகிக்க படுகிறது. லினக்ஸ் கணினிகளில் உபயோகிக்க சிறந்த 100 மென்பொருட்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது. இதில் உங்களுக்கு தேவையான டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள். பெரும்பாலான மென்பொருட்கள் இலவசமாகும்.
முந்தைய  பதிவு 

avast!

A Linux offering of the popular Avast antivirus scanner.
Download
Clam AntiVirus

The original open source virus scanner.
Download
AVG

A version of AVG’s Virus Scanner for Linux.
Download
Kaspersky

Kaspersky antivirus software for Linux workstations.
Download


GUFW

A graphical interface for the UFW firewall.
Download
Shorewall

An app to make managing iptables easier.
Download
Firestarter

A good quality firewall with graphical interface.
Download 


Mondo Rescue

A capable disk recovery toolkit.
Download
TestDisk

A utility to recover lost partitions.
Download
safecopy

A utility that extracts data from damaged areas and replaces dd.
Download
PhotoRec

A video, document, and archive recovery utility.
Download
ddrescue

A simple data recovery utility.
Download CrashPlan

An excellent, sophisticated backup program.
Download
BackupPC

An open source backup system with web interface.
Download
Deja Dup

An extremely simple but effective backup program.
Download 


Ubuntu-Tweak

A great control panel to manage many features in Ubuntu.
Download
System Monitor

A simple and interesting way to view systems stats.
Download
Google Chrome/Chromium

A great browser from Google based on open source projects.
Download
Firefox

The world’s most popular open source web browser.
Download
Midori

A lightweight webkit browser.
Download
Opera

The “fastest and most advanced” browser available today.
Download
Epiphany

A simple web browser that is commonly shipped with GNOME.
Download
Konquerer

The default web browser of the KDE desktop environment.
Download 


Thunderbird

Most popular cross-platform open source email client.
Download
Claws Mail

A user-friendly, lightweight, and fast email client.
Download
Evolution

A great email and calendar program for GNOME.
Download
KMail

A full-featured email client specifically for KDE.
Download 


Kopete

A great IM program for KDE.
Download
Pidgin

the most popular open source cross-platform IM program.
Download
XChat

An easy to use IRC client.
Download
Empathy

An IM client similar to Pidgin, for shipping with GNOME.
Download
TeamSpeak 3

Great multi-platform voice chat program.
Download
Gwibber

A straight-forward social messaging app.
Download
Inkscape

A great editor for SVG files.
Download
Shotwell

A simple photo manager for GNOME.
Download
F-Spot

A photo manager like Shotwell but with more features.
Download
Cheese Photo Booth

Take pictures with many funky effects.
Download
GIMP

The most popular open source image editor.
Download 


Banshee

A great iTunes-like music manager.
Download
Rhythmbox

Similar to iTunes and doesn’t depend on Mono.
Download
MPlayer

A very capable media player.
Download
OggConvert

Able to convert most media types into the open source OGG format.
Download
Sound Juicer

Rips music off of your CDs into MP3s.
Download
Amarok

A great music manager for the KDE desktop environment.
Download VLC Media Player

A media player that can handle virtually everything.
Download
Kdenlive

An elaborate non-linear video editor for KDE.
Download
Openshot

An innovative video editor with 3D effects.
Download
Pitivi

A simple and easy-to-use video editor for GNOME.
Download
Totem

A simple media player for common formats.
Download
Hulu Desktop

A good desktop counterpart for Hulu videos.
Download 


GParted

The most popular partition editor for Linux.
Download
Nautilus

Default file navigator for GNOME.
Download
Dolphin

Default file navigator for KDE with social media features.
Download
Thunar

A lightweight file navigator for XFCE.
Download 


LibreOffice

An enhanced office suite based off of OpenOffice.
Download
OpenOffice

The original open source office suite.
Download
Abiword

A lightweight word processor, usually replaces full office suites.
Download
Gnumeric

A great lightweight replacement for spreadsheet programs.
Download
Xournal

Take notes or annotate with high detail.
Download
KOffice

The default office suite for the KDE desktop environment.
Download 


Tomboy

A great note-taking application.
Download
Gnote

Gnote is a port of Tomboy to C++.
Download
Hamster Time Tracker

Tracks the time you spend on projects.
Download
Gnome-Do

A quick way to launching your applications.
Download
Docky

One of the best docks around.
Download
Avant Window Navigator

A good dock alternative to Docky.
Download
Cairo

Another dock alternative to Docky and AWN.
Download
Shutter

An amazingly advanced screenshot tool.
Download 


GNOME

The most widely used GTK desktop environment.
Download
KDE

A beautifully flashy desktop environment based on Qt.
Download
LXDE

An extremely lightweight desktop environment to maximize performance.
Download
Enlightenment

A desktop environment that is lightweight yet aesthetically good-looking.
Download
Xmonad

A simple tiling window manager that allows great customization.
Download  File Roller

The default archive manager in GNOME.
Download
Ark

A feature-rich archive manager for KDE.
DownloadBrasero

A utility to burn CDs.
Download
Gmount ISO

A simple program to mount ISO files to folders.
DownloadTransmission

A program for downloading torrents.
Download
Deluge

An awesome but unappreciated cross-platform BitTorrent client.
Download
Miro

Download torrents and online videos.
Download 


Urban Terror

A popular first person shooter with good performance.
Download
Alien Arena

High detail first person shooter with sci-fi attitude.
Download
Warzone 2100

Futuristic real time strategy game for survival.
Download
FlightGear

The best open source cross-platform flight simulator.
Download
Extreme Tux Racer

A fun game to slide Tux down hills and collect fish.
Download
Nexuiz

Another high detail, futuristic first person shooter.
Download
Supertuxkart

A racing game similar to Mario Kart.
Download
The Mana World

A fictional open source MMORPG.
Download
openBVE

A fantastic open source train simulator.
Download 


LastPass

Cross-browser and cross-OS online password manager.
Download
KeePassX

Open source password manager to stores passwords locally and encrypted.
Download
TrueCrypt

An open source solution to great file encryption.
Download
GnuCash

Manages your money in multiple accounts and currencies.
Download
Redshift

Changes the color temperature of your screen to prevent tired eyes.
Download
WINE

A compatibility layer for some Windows programs.
Download
Compiz

The best desktop effects on Linux.
Download
Eclipse

A full featured programming IDE.
Download
Geany

A lightweight programming code editor.
Download

THANKS- makeuseof.com

Comments