2/17/2011

குரோமை அழகாக்க கூகுள் வழங்கும் 28 சிறந்த தீம்கள்

குரோம் தற்போது மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் இணைய உலாவியாகும். இது கூகுள் நிறுவனத்தாரால் வழங்கப்படுகிறது. வெளியிட்ட சில வருடங்களிலேயே மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்ப்பை பெற காரணம் அதில் உள்ள வசதிகளாகும். கூகுள் குரோம் உலவியை நம் விருப்பம் போல் அழகாக்க இங்கு கீழே 28 சிறந்த கூகுள் வழங்கும் சிறந்த தீம்களை கொடுத்துள்ளேன். இதில் உங்களுக்கு தேவையான தீம்களை உங்கள் உலவியில்  பொருத்தி உங்கள் குரோமை அழகாக மாற்றுங்கள்.  


Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home