கூகுளும் இந்திய அரசியல் வாதிகளும் - ஹீ ஹீ

கூகுளில் உள்ள word Suggestion பற்றி நமக்கு தெரிந்ததே. நாம் ஏதேனும் கூகுள் தேடியந்திரத்தில் தேடினால் நாம் ஏதாவது எழுத்தை டைப் செய்தால் போதும் கூகுள் அதற்க்கு சம்பந்தமான சில வார்த்தைகளை நமக்கு காட்டும் அதன் மூலம் நாம் முழு வார்த்தையையும் டைப் செய்யாமலே அதில் இருந்து தேர்வு செய்து தேடி கொள்ளலாம் இதற்க்கு பெயர் தான் Word Suggestion என்பதாகும். இந்த கூகுள் தேடியந்திரதில் நம்முடைய இந்திய நாட்டின் அரசியல் வாதிகளை பற்றி தேடினால் வரும் வார்த்தைகளை பாருங்கள்.


Comments