பேஸ்புக்கின் தோற்றங்கள் 2004-2011 | Facebook Designs 2004-2011

கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு பேஸ்புக் தளம் உருவாக்கப்பட்டது. படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று இன்று சமூக தளங்களில் முதலிடத்தை பிடித்து வெற்றி நடை போட்டு கொண்டு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் மில்லியன் கணக்கான வாசகர்கள் பேஸ்புக் தளத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். பேஸ்புக் தளம் ஒவ்வொரு வருடமும் தனது தளத்தை மேம்படுத்தி புதிய தோற்றத்தை வாசகர்களுக்கு அளித்துள்ளது. அந்த வரிசையில் 2004 முதல் 2011 வரை பேஸ்புக்கின் தோற்றம் எப்படி இருந்தது என கீழே பாருங்கள். 

2004-20052006
2007-2008


20092010


     2011     
NEW TIMELINE PROFILE


இப்பொழுது வெளியிடப்பட்ட Timeline Profile அனைத்து பேஸ்புக் பயனாளர் மனதையும் கவர்ந்து உள்ளது. ஆனால் இன்னும் இது சோதனை பதிப்பிலேயே இருப்பதால் பல வாசகர்கள் இந்த புதிய Timeline தோற்றதை பெற முடிவில்லை. 

Comments