கூகுள் பிளசில் Bold, Italic, Stikethrough போன்ற டெக்ஸ்ட் பார்மட்களை உபயோகிப்பது எப்படி?

ஒரு சில பதிவுகளை பகிரும் பொழுது அதில் முக்கியமான வார்த்தையை Bold ஆக கொடுப்பது நம் வழக்கம். அப்படி தருவதனால் நீங்கள் சொல்ல வரும் கருது மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும்.  ஆனால் கூகுள் பிளஸ் போன்ற சமூக தளங்களில் டெக்ஸ்ட் பார்மட்களை நேரடியாக உபயோகிக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு சில ரகசிய குறியீடுகளை உபயோகிப்பதன் மூலம் Bold, Italic மற்றும் Strike through போன்ற ஸ்பெஷல் பார்மட்களை உபயோகிக்க முடியும்.
Bold :
போல்டாக வர வேண்டிய வார்த்தைக்கு முன்னும் பின்னும் * குறியை சேர்ப்பதால் அந்த வார்த்தையை போல்டாக மாற்றலாம்.

*இது முக்கியமானது*

இது முக்கியமானது

Italic :
Italic ஸ்டைலில் வார்த்தை வரவேண்டுமென்றால் வார்த்தைக்கு முன்னும் பின்னும் _ என்ற குறியை போடவும். 

_Special Effects_

Special Effects 
Strikethrough :
Strikethrough இது போன்று உங்களின் எழுத்துருவை மாற்ற வார்த்தைக்கும் முன்னும் பின்னும் - இந்த குறியை இடவும். 

-இது தேவையில்லை-

இது தேவையில்லை

அனைத்தும்:
மற்றும் ஒரே வார்த்தையில் இந்த மூன்று எபெக்டும் வர வேண்டுமென்றால் அந்த வார்த்தைக்கு முன்னும் பின்னும் இந்த குறியீடுகளை கொடுக்க வேண்டும். முன்னும் பின்னும் ஒரே வரிசையில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 


*_-சோதனை பதிப்பு*-_

சோதனை பதிப்பு

இந்த முறையில் குறீடுகளை உபயோகித்து கூகுள் பிளஸ் தளத்தில் டெக்ஸ்ட் பார்மட்களை உபயோகித்து கொள்ளலாம்.

டிஸ்கி: நிறைய நண்பர்களுக்கு இந்த வசதி தெரிந்திருக்கலாம் நண்பர் ஒருவர் நேற்று தொடர்பு கொண்டு கேட்டதனால் இந்த பதிவு.

Comments